Veřejná zakázka: Výroba pamětních stříbrných mincí s motivem 'Osobní automobil Tatra 603' s vloženým prvkem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 891
Systémové číslo: P22V00000004
Evidenční číslo zadavatele: 22003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-008241
Datum zahájení: 28.02.2022
Žádost o účast podat do: 31.03.2022 13:00
Nabídku podat do: 08.07.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výroba pamětních stříbrných mincí s motivem 'Osobní automobil Tatra 603' s vloženým prvkem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výroba pamětních stříbrných mincí s vloženým prvkem (dále jen „PSM“). Výrobou PSM se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba PSM a jejich kompletace do obalů dodavatelem.
Počet dodaných PSM bude činit nejvýše 30 000 kusů PSM celkem za obě kvality. Skutečně požadované množství PSM běžné kvality a skutečně požadované množství PSM špičkové kvality sdělí zadavatel dodavateli nejpozději do okamžiku podpisu konečného znění smlouvy s tím, že skutečně požadované množství bude činit minimálně 10 000 kusů PSM celkem za obě kvality.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky