Veřejná zakázka: Restaurování atiky budovy ČNB Brno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 808
Systémové číslo: P21V00000013
Evidenční číslo zadavatele: 20082
Datum zahájení: 08.03.2021
Nabídku podat do: 31.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Restaurování atiky budovy ČNB Brno
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení opravy atiky, tzn. kamenné a zděné partie nacházející se po obvodu budovy nad korunní římsou na budově ČNB v Brně, Rooseveltova čp. 18 (na straně ulice Rooseveltovy, Dvořákovy a Sukovy), včetně všech souvisejících dodávek a prací (dále jen „dílo“), a to v souladu s Dokumentací restaurování „Atika budovy ČNB v Brně – Zpráva o restaurátorském průzkumu a návrhu restaurátorského zásahu“ vypracovanou MgA. Petrem Tůmou, ak. soch. a rest., ze dne 20.8.2020, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy (dále jen „Dokumentace restaurování“), v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen „OPP MMB“), č. j. MMB/0488615/2020/K/r, ze dne 18.11.2020, které tvoří přílohu č. 3 návrhu smlouvy (dále jen „stanovisko OPP MMB“), a v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen „SÚ“), č. j. MCBS/2021/0016962/ZEMK, ze dne 1.2.2021, jenž nabyl právních účinků dne 4.2.2021, který tvoří přílohu č. 6 návrhu smlouvy (dále jen „stanovisko SÚ“). Návrh smlouvy je přílohou č. 1 této poptávky.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz zejména článek I – Předmět a místo plnění).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy