Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Restaurování atiky budovy ČNB Brno
Odesílatel Dalibor Furch
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2021 18:46:59
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky