Public contract: Restaurování atiky budovy ČNB Brno

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 808
System number: P21V00000013
Contracting authority registration number: 20082
Date of commence: 08.03.2021
Tender submit to: 31.03.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Restaurování atiky budovy ČNB Brno
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem zakázky je provedení opravy atiky, tzn. kamenné a zděné partie nacházející se po obvodu budovy nad korunní římsou na budově ČNB v Brně, Rooseveltova čp. 18 (na straně ulice Rooseveltovy, Dvořákovy a Sukovy), včetně všech souvisejících dodávek a prací (dále jen „dílo“), a to v souladu s Dokumentací restaurování „Atika budovy ČNB v Brně – Zpráva o restaurátorském průzkumu a návrhu restaurátorského zásahu“ vypracovanou MgA. Petrem Tůmou, ak. soch. a rest., ze dne 20.8.2020, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy (dále jen „Dokumentace restaurování“), v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen „OPP MMB“), č. j. MMB/0488615/2020/K/r, ze dne 18.11.2020, které tvoří přílohu č. 3 návrhu smlouvy (dále jen „stanovisko OPP MMB“), a v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen „SÚ“), č. j. MCBS/2021/0016962/ZEMK, ze dne 1.2.2021, jenž nabyl právních účinků dne 4.2.2021, který tvoří přílohu č. 6 návrhu smlouvy (dále jen „stanovisko SÚ“). Návrh smlouvy je přílohou č. 1 této poptávky.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz zejména článek I – Předmět a místo plnění).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses