Public contract: Obnova vyvolávacího systému

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 807
System number: P21V00000012
Contracting authority registration number: 20064
Date of commence: 04.03.2021
Tender submit to: 25.03.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Obnova vyvolávacího systému
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení obnovy vyvolávacího systému zadavatele v každém místě plnění spočívající v dodávce, montáži, popř. instalaci a konfiguraci všech HW a SW prvků vyvolávacího systému specifikovaných v příloze č. 2 návrhu smlouvy (dále jen „dílo“). Dílo v každém místě plnění musí splňovat požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy.

Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování technické podpory zadavateli.

Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy.

Místem plnění je budova ústředí zadavatele v Praze a dislokovaná pracoviště zadavatele v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Zadavatel uvádí, že potřebnou stavební přípravu pro umístění všech koncových prvků vyvolávacího systému v místech plnění, bude-li nutná, zajistí na své náklady sám, a to na základě informací poskytnutých dodavatelem a uvedených v příloze č. 2 návrhu smlouvy (příloze č. 1 poptávky). Stavební příprava není předmětem veřejné zakázky a plnění poskytovaného dodavatelem (zhotovitelem).

Předpoklad zahájení plnění je první polovina dubna 2021 pro pracoviště zadavatele v Praze. S realizací plnění na mimopražských pracovištích zadavatele se počítá v době od května do srpna 2021.

Smlouva s vybraným dodavatelem na předmět této poptávky bude uzavřena na dobu neurčitou.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance