Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova vyvolávacího systému
Odesílatel Ondřej Pavelka
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2021 15:35:54
Předmět Změna č. 1 poptávky

Změna č. 1 poptávky


Přílohy
- Změna č. 1 poptávky-konverze.pdf (309.17 KB)