Veřejná zakázka: Obnova vyvolávacího systému

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 807
Systémové číslo: P21V00000012
Evidenční číslo zadavatele: 20064
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 25.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vyvolávacího systému
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení obnovy vyvolávacího systému zadavatele v každém místě plnění spočívající v dodávce, montáži, popř. instalaci a konfiguraci všech HW a SW prvků vyvolávacího systému specifikovaných v příloze č. 2 návrhu smlouvy (dále jen „dílo“). Dílo v každém místě plnění musí splňovat požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy.

Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování technické podpory zadavateli.

Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy.

Místem plnění je budova ústředí zadavatele v Praze a dislokovaná pracoviště zadavatele v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Zadavatel uvádí, že potřebnou stavební přípravu pro umístění všech koncových prvků vyvolávacího systému v místech plnění, bude-li nutná, zajistí na své náklady sám, a to na základě informací poskytnutých dodavatelem a uvedených v příloze č. 2 návrhu smlouvy (příloze č. 1 poptávky). Stavební příprava není předmětem veřejné zakázky a plnění poskytovaného dodavatelem (zhotovitelem).

Předpoklad zahájení plnění je první polovina dubna 2021 pro pracoviště zadavatele v Praze. S realizací plnění na mimopražských pracovištích zadavatele se počítá v době od května do srpna 2021.

Smlouva s vybraným dodavatelem na předmět této poptávky bude uzavřena na dobu neurčitou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky