Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova vyvolávacího systému
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení obnovy vyvolávacího systému zadavatele v každém místě plnění spočívající v dodávce, montáži, popř. instalaci a konfiguraci všech HW a SW prvků vyvolávacího systému specifikovaných v příloze č. 2 návrhu smlouvy (dále jen „dílo“). Dílo v každém místě plnění musí splňovat požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy.

Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování technické podpory zadavateli.

Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy.

Místem plnění je budova ústředí zadavatele v Praze a dislokovaná pracoviště zadavatele v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Zadavatel uvádí, že potřebnou stavební přípravu pro umístění všech koncových prvků vyvolávacího systému v místech plnění, bude-li nutná, zajistí na své náklady sám, a to na základě informací poskytnutých dodavatelem a uvedených v příloze č. 2 návrhu smlouvy (příloze č. 1 poptávky). Stavební příprava není předmětem veřejné zakázky a plnění poskytovaného dodavatelem (zhotovitelem).

Předpoklad zahájení plnění je první polovina dubna 2021 pro pracoviště zadavatele v Praze. S realizací plnění na mimopražských pracovištích zadavatele se počítá v době od května do srpna 2021.

Smlouva s vybraným dodavatelem na předmět této poptávky bude uzavřena na dobu neurčitou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:
Mgr. Ondřej Pavelka
E-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
tel.: +420 224 413 734
mob.: +420 704 960 142

a v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Adriana Králová
E-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: +420 224 412 127
mob.: +420 704 960 135
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.03.2021 10:00
Datum zahájení: 04.03.2021 13:43