Public contract: Modernizace pevné telefonie

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 690
System number: P19V00000063
Contracting authority registration number: 19030
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-040514
Date of commence: 12.11.2019
Tender submit to: 17.12.2019 12:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Modernizace pevné telefonie
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodání 220 IP telefonů standardního typu, 80 IP telefonů chodbového typu, 20 IP videotelefonů, včetně 10 přídavných panelů, a 4 IP telefonů telekonferenčního typu pro audiokonference. Předmětem veřejné zakázky je dále dodání 354 licencí pro provoz IP telefonů na Cisco Unified Communications Manageru verze 11.5 a poskytování podpory dodaných licencí, tzv. service maintenance.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Zadavatel v rozsahu použitých odkazů na specifická označení zboží, která platí pro určitou osobu za příznačná, připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení, přičemž však zároveň požaduje, aby nabízené IP telefony splňovaly veškeré minimální technické požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 návrhu smlouvy, zejména musí být zajištěna plná kompatibilita se současnou infrastrukturou zadavatele blíže popsanou v bodu 2 přílohy č. 2 návrhu smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance