Veřejná zakázka: Náhrada ISŘ energocentra v ústředí ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 578
Systémové číslo: P18V00000065
Evidenční číslo zadavatele: 18041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-028742
Datum zahájení: 01.06.2018
Nabídku podat do: 27.06.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náhrada ISŘ energocentra v ústředí ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je náhrada integrovaného systému řízení energocentra (dále
jen „ISŘ energo“), spočívající ve výměně všech regulátorů výrobce Johnson Controls Int.
(dále jen „JCI“) řady DX9100 v rozváděči ISŘ BF- pole 1 až 6 a nadřazených síťových
řídicích jednotek za nový systém, při zachování algoritmizace energocentra- záskoky
transformátorů, postupné zatěžování záložních dieselagregátů při zachování návazností na
další rozváděče ISŘ BG, BE, BF 7. pole (dále jen „ISŘ non- energo“), včetně vizualizace
pro pracovní stanice technologického velínu.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky