Veřejná zakázka: Rozšíření energocentra v ústředí ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 456
Systémové číslo: P17V00000026
Evidenční číslo zadavatele: 17030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.04.2017
Nabídku podat do: 14.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření energocentra v ústředí ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele v souladu s Technickým zadáním (příloha č. 2 Návrhu smlouvy) zhotovit pro zadavatele dílo spočívající v rozšíření energocentra o paralelní napájení klíčových spotřeb budovy ČNB na adrese: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Technické zadání (Příloha č. 2 Návrhu smlouvy) je část zadávací dokumentace, kterou nelze zpřístupnit způsobem podle § 96 odst. 1 zákona z důvodu toho, že je to utajovaná informace stupně utajení „Vyhrazené“ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o UI“). Podmínky zpřístupnění Technického zadání jsou upraveny v bodě 9 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka a manuál appletu elektronického podpisu) jsou dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky