Veřejná zakázka: Risk Management System

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36
Systémové číslo: P13V00000035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 349858
Počátek běhu lhůt: 03.04.2013
Nabídku podat do: 07.06.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Risk Management System
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele dodat a implementovat informační systém (standardní, na trhu dostupný SW produkt v oblasti risk managementu, jehož výsledky budou souměřitelné a porovnatelné s výsledky systémů nasazených zejména u finančních institucí), který bude podporovat řízení tržních (měnových a úrokových), kreditních a operačních rizik spojených s obchody zadavatele na finančních trzích (dále jen „RiskMS“), včetně vytvoření realizační studie s podrobným popisem nasazení a realizace nabízeného informačního systému v prostředí zadavatele. Předmět veřejné zakázky dále zahrnuje integraci RiskMS do systémového prostředí zadavatele, jeho napojení na datový interface poskytující interní data, prvotní import či nahrání interních dat do RiskMS, napojení RiskMS na další zdroje dat a služby standardního systémového prostředí zadavatele, zaškolení uživatelů, administrátorů včetně poskytování technické a uživatelské podpory informačního systému RiskMS, a poskytnutí příslušných SW licencí umožňujících používání RiskMS. Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytnutí příslušných SW licencí v případě budoucího rozšíření okruhu uživatelů systému RiskMS a dále je součástí předmětu veřejné zakázky i dodávka potřebné výpočetní kapacity a infrastruktury doporučené dodavatelem pro správný a bezproblémový chod nabízeného systému RiskMS. Bližší podmínky plnění jsou uvedeny ve smlouvě o dodávce a podpoře systému RiskMS pro správu rizik spojených s obchody ČNB na finančních trzích a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky