Veřejná zakázka: Obnova zdroje chladu CH1 v ústředí ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 301
Systémové číslo: P15V00000066
Evidenční číslo zadavatele: 15054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 521171
Na základě předběžného oznámení:
Obnova zdroje chladu CH1 v ústředí ČNB
Počátek běhu lhůt: 23.10.2015
Nabídku podat do: 09.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova zdroje chladu CH1 v ústředí ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení obnovy sezónního zdroje chladu s částečným využitím odpadního tepla pro předehřev teplé užitkové vody v budově ústředí ČNB (dále jen „CH1“), rekonstrukce strojovny chladu CH1 a provedení obousměrného propojení zdrojů CH1 a CH2, spočívající v demontáži stávajících zařízení a části dále nepotřebných rozvodů a instalací, jejich ekologická likvidace, dodávka, montáž a uvedení do provozu nových zařízení včetně potřebných konstrukcí, rozvodů a instalací v ústředí ČNB dle požadavků zadavatele, které jsou specifikovány v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Předmětem veřejné zakázky je rovněž provádění profylaktických prohlídek nových blokových chladících jednotek (dále jen „BCHJ“), provádění kontrol těsnosti chladících okruhů a provádění mimozáručních a pozáručních oprav; v této části bude smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
Vzhledem k tomu, že zhotovitel navrhne konečné řešení CH1 až v rámci vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), kterou vypracuje na základě uzavřené smlouvy, musí vytvořit zjednodušenou dokumentaci pro veřejnoprávní projednání neprodleně po podpisu smlouvy s využitím technického řešení požadovaného zadavatelem a zajistit závazná stanoviska ze strany Hasičského záchranného sboru ČR, Hygienické stanice hl. m. Prahy a orgánů památkové péče před zahájením montážních prací.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky