Veřejná zakázka: Provedení funkčního upgrade SW licencí Check Point včetně jejich implementace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 21
Systémové číslo: P13V00000020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 352164
Počátek běhu lhůt: 12.03.2013
Nabídku podat do: 27.03.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení funkčního upgrade SW licencí Check Point včetně jejich implementace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele provést funkční upgrade stávajícího programového vybavení výrobce Check Point Software Technologies. Funkčním upgradem se rozumí poskytnutí nových licencí, instalace, konfigurace a zprovoznění SW CheckPoint uvedených v příloze č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) ve sloupci nazvaném SW licence po upgrade, a to v prostředí objednatele na jeho technických prostředcích (HW) v geoclusteru tak, aby byla zachována stávající funkcionalita systémů objednatele. Specifikace nových licencí je uvedena tučným písmem v příloze č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) ve sloupci SW licence po upgrade.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky