Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provedení funkčního upgrade SW licencí Check Point včetně jejich implementace
Odesílatel Naděžda Kalvachová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2013 14:29:53
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky(FqiXod).pdf (114.20 KB)