Public contract: Provedení funkčního upgrade SW licencí Check Point včetně jejich implementace

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 21
System number: P13V00000020
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 352164
Date of start: 12.03.2013
Tender submit to: 27.03.2013 12:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Provedení funkčního upgrade SW licencí Check Point včetně jejich implementace
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele provést funkční upgrade stávajícího programového vybavení výrobce Check Point Software Technologies. Funkčním upgradem se rozumí poskytnutí nových licencí, instalace, konfigurace a zprovoznění SW CheckPoint uvedených v příloze č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) ve sloupci nazvaném SW licence po upgrade, a to v prostředí objednatele na jeho technických prostředcích (HW) v geoclusteru tak, aby byla zachována stávající funkcionalita systémů objednatele. Specifikace nových licencí je uvedena tučným písmem v příloze č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) ve sloupci SW licence po upgrade.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance