Veřejná zakázka: Stavební a technologické úpravy peněžního provozu pobočky Praha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 164
Systémové číslo: P14V00000052
Evidenční číslo zadavatele: 342165
Počátek běhu lhůt: 14.05.2014
Nabídku podat do: 02.06.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební a technologické úpravy peněžního provozu pobočky Praha
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních a technologických úprav peněžního provozu pobočky Praha v budově ústředí objednatele spojené s rozšířením o stávající prostory PP324, PP824 a PP323, a to podle projektové dokumentace a Zásad organizace výstavby, včetně harmonogramu realizace (ZOV), zpracovaných Ing. arch. Michalem Vondrou, které tvoří přílohu č. 1 poptávky. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 2 poptávky - Návrh smlouvy.
Část předmětu veřejné zakázky spočívající v:
- demontáži stávajících kamer CCTV a zakrytí čidel EZS v prostoru PP324, PP324A, demontáži čteček mezi prostorem PP324 a PP324A, kabeláže pro bezpečnostní technologie, kompletace EZS a CCTV a jejich zprovoznění bude realizována společností SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., IČO: 44015542, se sídlem Brno, Hrubého 11, PSČ: 612 00,
- přípravě prostoru počítárny pro stavební úpravy (zakrytí/zabalení strojů BPS a dalších technologií), provedení úprav centrálního odsávacího zařízení (COZ), výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu, podtlakového vzduchu pro stroj BPS na pozici č. 5, přesunech a provedení potřebných úprav na rozšíření systému RECON pro stroje BPS na pozici č. 3 a 5, zprovoznění strojů BPS 1040 SB ( č.1, č.2 ) a BPS 1160 SB (č. 4) – malý SAT, nastěhování komponentů obou strojů BPS do místa jejich sestavení, hrubém sestavení strojů BPS 1040 SB (č.3) a BPS 1160 SB (č.5) a napojení strojů č.3 a 5 na instalace ze sloupku Tehalit - COZ, tlakového vzduchu a podtlakového vzduchu, bude realizována společností KMX BT Praha, spol. s r.o., IČO: 25601024 se sídlem Puškinovo nám. 3, 160 00 Praha 6,
které budou určenými subdodavateli vybraného dodavatele. Závazná cenová nabídka SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. a KMX BT Praha, spol. s r.o. tvoří přílohu č. 3 poptávky. Prohlášení společnosti SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. KMX BT Praha, spol. s r.o. tvoří přílohu č. 4 poptávky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky