Veřejná zakázka: Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1081
Systémové číslo: P24V00000038
Evidenční číslo zadavatele: 24032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.06.2024
Nabídku podat do: 03.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést dílo „Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“ spočívající v provedení nového hydroizolačního systému zdiva 1. PP pod úrovní terénu na budově zadavatele v Brně, včetně ochranných vrstev a injektáže zdiva (dále jen „dílo“).

Předmětem díla je rovněž provedení paženého výkopu včetně zajištění záborů a oplocení staveniště v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výkon inženýrské činnosti nutné pro řádné provedení díla.

Dílo bude realizováno postupně, ve 2 dílčích plněních (resp. etapách).

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy