Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodávky monitorů pro ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1025
Systémové číslo: P23V00000064
Evidenční číslo zadavatele: 23033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050647
Datum zahájení: 03.11.2023
Nabídku podat do: 13.12.2023 10:00
Datum zrušení: 20.12.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodávky monitorů pro ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon"). Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 2 let nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 242 528 EUR bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve (dále též jen „Rámcová dohoda“).

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody dle § 134 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákona budou veškeré podmínky plnění veřejné zakázky (tj. včetně postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek) obsaženy v Rámcové dohodě, jejíž závazný obsah je přílohou č. 1 ZD – „Návrh rámcové dohody“ (dále též jen „Návrh rámcové dohody“).

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky monitorů dle bližší specifikace uvedené v Návrhu rámcové dohody.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků