Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ano (uzavření rámcové dohody)
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na dodávky monitorů pro ČNB
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon"). Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 2 let nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 242 528 EUR bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve (dále též jen „Rámcová dohoda“).

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody dle § 134 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákona budou veškeré podmínky plnění veřejné zakázky (tj. včetně postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek) obsaženy v Rámcové dohodě, jejíž závazný obsah je přílohou č. 1 ZD – „Návrh rámcové dohody“ (dále též jen „Návrh rámcové dohody“).

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky monitorů dle bližší specifikace uvedené v Návrhu rámcové dohody.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:
Mgr. Markéta Klíma Bučková
e-mail: marketa.klima-buckova@cnb.cz
tel.: +420 224 413 411

a v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Silvie Opltová
e-mail: silvie.opltova@cnb.cz
tel.: +420 704 960 189
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.12.2023 10:00
Datum zahájení: 03.11.2023 14:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):