Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky monitorů pro ČNB
Odesílatel Markéta Klíma Bučková
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2023 16:09:09
Předmět Vysvětlení č. 1 a změna č. 1 zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen "ZD") výše uvedené veřejné zakázky a současně v návaznosti na toto vysvětlení mění v souladu s ustanovením § 99 zákona ZD, konkrétně Přílohu č. 1 ZD - Návrh rámcové dohody.

S pozdravem

Mgr. Markéta Klíma Bučková


Přílohy
- 23033 Vysvětlení a změna ZD č. 1.pdf (414.78 KB)
- 23033 Příloha č. 1 ZD - Návrh rámcové dohody ve znění revizí ze dne 10.11.2023.docx (89.07 KB)