Public contract: Rámcová dohoda na dodávky monitorů pro ČNB

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 1025
System number: P23V00000064
Contracting authority registration number: 23033
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-050647
Date of commence: 03.11.2023
Tender submit to: 13.12.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rámcová dohoda na dodávky monitorů pro ČNB
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon"). Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 2 let nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 242 528 EUR bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve (dále též jen „Rámcová dohoda“).

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody dle § 134 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákona budou veškeré podmínky plnění veřejné zakázky (tj. včetně postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek) obsaženy v Rámcové dohodě, jejíž závazný obsah je přílohou č. 1 ZD – „Návrh rámcové dohody“ (dále též jen „Návrh rámcové dohody“).

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky monitorů dle bližší specifikace uvedené v Návrhu rámcové dohody.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses