Technická podpora provozu RSWEB - skutečně uhrazená cena
Datum poslední změny 17.01.2024 11:55:33

uchazeč: NELASOFT Technologies, s.r.o., IČO: 28145488, země sídla: Česká republika,

Cena sjednaná ve smlouvě: zadavatel neuzavíral smlouvu. Uchazeč vstupoval do práv a povinností stávajícího dodavatele služeb, a to na základě dodatku. Veškeré obchodní, platební a cenové podmínky vyplývají ze smlouvy a nebyly dodatkem uzavíraným ke smlouvě měněny.
Z původní smlouvy vyplývá pro dodavatele čtvrtletní paušál za služby ve výši 54 000 Kč bez DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2012 činila 107 107,44 Kč bez DPH; 129 600,- Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2013 činila 216 000,- Kč bez DPH; 261 360,- Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2014 činila 386 376,86 Kč bez DPH; 467 516,- Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2015 činila 216 000,- Kč bez DPH; 261 360,- Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2016 činila 216 000,- Kč bez DPH; 261 360,- Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2017 činila 216 000,- Kč bez DPH; 261 360,- Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2018 činila 216 000,- Kč bez DPH; 261 360,- Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2019 činila 517 950,- Kč bez DPH; 626 719,50 Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2020 činila 2 091 500,- Kč bez DPH; 2 530 715,- Kč s DPH.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace