Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 17.01.2023 12:00:03

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022 činila 2 298 000,- Kč bez DPH; 2 780 580,- Kč s DPH.

Přílohyžádné přílohy