Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2021
Datum poslední změny 18.01.2022 17:17:16

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2021 činila 573 000,- Kč bez DPH; 693 330,- Kč s DPH.

Přílohyžádné přílohy