Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Datum poslední změny 17.01.2024 11:55:33

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023 činila 930 000,- Kč bez DPH; 1 125 300,- Kč s DPH.

Přílohyžádné přílohy