Veřejná zakázka: ISFO - Automatizace regresních testů včetně poskytování podpory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 959
Systémové číslo: P22V00000072
Evidenční číslo zadavatele: 22060
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-000491
Datum zahájení: 03.01.2023
Nabídku podat do: 10.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ISFO - Automatizace regresních testů včetně poskytování podpory
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání řešení - SW nástroj pro automatizaci regresních testů (TAT) pro interně vyvíjený informační systém Front Office - aplikaci ISFO a SW nástroj pro evidenci a správu regresních testovacích scénářů (TMT) a tyto SW nástroje nainstalovat, zprovoznit, propojit a implementovat do testovacího prostředí zadavatele. Testovací prostředí zadavatele bude v souladu se standardním systémovým prostředím zadavatele specifikovaným v příloze č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD). Řešení musí splňovat veškeré závazné požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 návrhu smlouvy a být plně funkční v testovacím prostředí zadavatele.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytování podpory dodaného řešení.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků