Public contract: Výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, detekčních a návazných prvků v objektu ČNB Praha

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 904
System number: P22V00000017
Contracting authority registration number: 22012
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-031201
Date of commence: 14.04.2022
Tender submit to: 17.05.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, detekčních a návazných prvků v objektu ČNB Praha
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, včetně detekčních a komunikačních prvků. Předmětem veřejné zakázky je dále provádění mimozáručních oprav, zkoušek provozuschopnosti a revizí zařízení a kontrola tlakových nádob po dobu záruky.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance