Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, detekčních a návazných prvků v objektu ČNB Praha
Odesílatel Silvie Opltová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2022 18:42:57
Předmět Změna č. 1 zadávací dokumentace

V návaznosti na vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace dochází ke změně č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky "Výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, detekčních a návazných prvků v objektu ČNB Praha".

S pozdravem

Silvie Opltová
Česká národní banka
sekce správní, odbor obchodní


Přílohy
- Změna č. 1 ZD konverze.pdf (288.74 KB)