Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, detekčních a návazných prvků v objektu ČNB Praha
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, včetně detekčních a komunikačních prvků. Předmětem veřejné zakázky je dále provádění mimozáručních oprav, zkoušek provozuschopnosti a revizí zařízení a kontrola tlakových nádob po dobu záruky.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Silvie Opltová
e-mail: silvie.opltova@cnb.cz
tel.: +420 224 413 022
mob.: +420 704 960 189

a v případě její nepřítomnosti:

Mgr. Vojtěch Dyluš
e-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel: +420 224 412 345
mob.: +420 704 960 131
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 17.05.2022 10:00
Datum zahájení: 14.04.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: