Veřejná zakázka: Filmový trailer a spot Návštěvnického centra ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 902
Systémové číslo: P22V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 22017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-011600
Datum zahájení: 18.03.2022
Nabídku podat do: 21.03.2022 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Filmový trailer a spot Návštěvnického centra ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby audiovizuálního díla – TRAILERU – pro expozici Návštěvnického centra ČNB (dále jen „film“) a výroby od filmu odvozeného audiovizuálního díla – spotu – pro propagaci Návštěvnického centra ČNB v České televizi.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Česká národní banka (dále také jen „ČNB“) zamýšlí v rámci vznikajícího projektu Návštěvnického centra ČNB vytvořit za účelem jeho propagace krátký trailer a z něj vycházející spot, který by měl být prezentován ve vysílání České televize.

  Autorem scénáře, který má být podkladem pro výrobu předmětného audiovizuálního díla – traileru, a dále i režisérem tohoto traileru, s ohledem na snahu naplnit celkový záměr díla a dosáhnout zamýšleného uměleckého dojmu a vyjádření myšlenek, které jako autor do scénáře vložil, je Jiří Strach. Pan Strach byl zadavatelem osloven z důvodu jeho nezaměnitelného tvůrčího rukopisu, konstantní kvality tvorby, potřeby vyjádřit ideje vnášené do vznikajícího díla nadčasovým způsobem a především zcela unikátního uměleckého vyjádření, které oslovuje publikum napříč věkovými skupinami, což je důležité pro naplnění funkcí vznikajícího díla, a které může v lokálním specifickém prostředí přinést pouze a jen osoba tohoto konkrétního režiséra. Společnost IS Produkce s.r.o., pod jejímž zastřešením má trailer i z něho vycházející spot vzniknout, je pak jediným a výlučným subjektem, se kterým hodlá na tvorbě nového traileru (a z něho vycházejícího spotu) režisér Jiří Strach spolupracovat a bez něhož není možné zadavatelem požadované dílo k propagaci Návštěvnického centra ČNB zrealizovat. Tato skutečnost vyplývá ostatně i z vyjádření pana Jiřího Stracha ze dne 14. 3. 2022, jež má zadavatel k dispozici.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. a) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky