Veřejná zakázka: Rozšíření stávající služby webhostingu pro externí web ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 900
Systémové číslo: P22V00000013
Evidenční číslo zadavatele: 22013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-017191
Datum zahájení: 17.03.2022
Nabídku podat do: 28.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření stávající služby webhostingu pro externí web ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rozšíření stávajících výpočetních zdrojů o 2 ks virtuálních serverů ve stávajícím prostředí webhostingu pro účely zavedení nové aplikace webových služeb ČNB redakčního a publikačního systému RSWEB (dále jen „RSWEB“). Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Návrh dodatku č. 15 ke smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že předmět veřejné zakázky může provést jen společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“), která je poskytovatelem služeb WWW serveru (webhostingu) pro Redakční a publikační systém pro web ČNB – RSWEB, a to na základě smlouvy o poskytování služeb virtuálního WWW serveru (webhostingu), technické podpoře provozu Redakčního a publikačního systému ze dne 30. 8. 2011, ve znění dodatků (dále jen „smlouva“), neboť se jedná o rozšíření stávajících výpočetních zdrojů o 2 ks virtuálních serverů pro rozšíření služeb Redakční a publikační systém o nové poskytované Webové služby (Web Services) pro automatizované zpracování strojově zpracovávaných informací publikovaných ČNB. Protože je tato služba nedílnou součástí Redakčního a publikačního systému pro web ČNB, může být provozována pouze ve stávajícím webhostingu společnosti T-Mobile. K poskytování služeb Webhostingu je využita virtualizační platforma T-MOBILE VH, jejímž jediným vlastníkem a provozovatelem je T-Mobile. Tato platforma je redundantně připojena do Internetu prostřednictvím páteřní sítě a využívá sdílených síťových prostředků pod správou T-Mobile (přepínače, loadballancery, firewally, hraniční routery). Provoz těchto prvků spolu vzájemně souvisí a jejich konfigurace se navzájem ovlivňuje do té míry, že není přípustné, aby jednotlivé části platformy spravovaly různé subjekty s různými technickými týmy.
  Celá infrastruktura je od počátku navržená jako provider-grade multitenantní systém, umožňující bezpečné oddělení zdrojů pro jednotlivé uživatele (tenants) jak ve virtuálním serverovém prostředí, tak v prostředí diskového a síťového subsystému. Provoz multitenant platformy vyžaduje striktní dodržování stanovených konfiguračních pravidel, aby zdroje jednotlivých uživatelů zůstaly odděleny a aby nedošlo k ovlivňování parametrů služeb poskytovaných jednotlivým uživatelům.
  Platforma T-MOBILE VH umožňuje automatickou konfiguraci zákazníkům přidělených prostředků (virtuálních datacenter). Pro zachování této funkce je bezpodmínečně nutné dodržovat schválený design platformy a konfigurační pravidla.
  Design platformy neumožňuje připojení přístupových okruhů do Internetu od jiných poskytovatelů, ani připojování cizích prvků mezi jednotlivé prvky platformy. Z uvedených důvodů T-Mobile nemůže poskytnout a neumožní přístup do infrastruktury T-MOBILE VH jiným dodavatelům.
  Rozšíření stávajících výpočetních zdrojů, které je předmětem předmětné veřejné zakázky, je nezbytné s ohledem na potřebu snížení zátěže hlavních serverů sloužících pro ostatní provoz externího webu ČNB.
  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky