Public contract: Rozšíření stávající služby webhostingu pro externí web ČNB

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 900
System number: P22V00000013
Contracting authority registration number: 22013
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-017191
Date of commence: 17.03.2022
Tender submit to: 28.03.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rozšíření stávající služby webhostingu pro externí web ČNB
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rozšíření stávajících výpočetních zdrojů o 2 ks virtuálních serverů ve stávajícím prostředí webhostingu pro účely zavedení nové aplikace webových služeb ČNB redakčního a publikačního systému RSWEB (dále jen „RSWEB“). Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Návrh dodatku č. 15 ke smlouvě.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že předmět veřejné zakázky může provést jen společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“), která je poskytovatelem služeb WWW serveru (webhostingu) pro Redakční a publikační systém pro web ČNB – RSWEB, a to na základě smlouvy o poskytování služeb virtuálního WWW serveru (webhostingu), technické podpoře provozu Redakčního a publikačního systému ze dne 30. 8. 2011, ve znění dodatků (dále jen „smlouva“), neboť se jedná o rozšíření stávajících výpočetních zdrojů o 2 ks virtuálních serverů pro rozšíření služeb Redakční a publikační systém o nové poskytované Webové služby (Web Services) pro automatizované zpracování strojově zpracovávaných informací publikovaných ČNB. Protože je tato služba nedílnou součástí Redakčního a publikačního systému pro web ČNB, může být provozována pouze ve stávajícím webhostingu společnosti T-Mobile. K poskytování služeb Webhostingu je využita virtualizační platforma T-MOBILE VH, jejímž jediným vlastníkem a provozovatelem je T-Mobile. Tato platforma je redundantně připojena do Internetu prostřednictvím páteřní sítě a využívá sdílených síťových prostředků pod správou T-Mobile (přepínače, loadballancery, firewally, hraniční routery). Provoz těchto prvků spolu vzájemně souvisí a jejich konfigurace se navzájem ovlivňuje do té míry, že není přípustné, aby jednotlivé části platformy spravovaly různé subjekty s různými technickými týmy.
  Celá infrastruktura je od počátku navržená jako provider-grade multitenantní systém, umožňující bezpečné oddělení zdrojů pro jednotlivé uživatele (tenants) jak ve virtuálním serverovém prostředí, tak v prostředí diskového a síťového subsystému. Provoz multitenant platformy vyžaduje striktní dodržování stanovených konfiguračních pravidel, aby zdroje jednotlivých uživatelů zůstaly odděleny a aby nedošlo k ovlivňování parametrů služeb poskytovaných jednotlivým uživatelům.
  Platforma T-MOBILE VH umožňuje automatickou konfiguraci zákazníkům přidělených prostředků (virtuálních datacenter). Pro zachování této funkce je bezpodmínečně nutné dodržovat schválený design platformy a konfigurační pravidla.
  Design platformy neumožňuje připojení přístupových okruhů do Internetu od jiných poskytovatelů, ani připojování cizích prvků mezi jednotlivé prvky platformy. Z uvedených důvodů T-Mobile nemůže poskytnout a neumožní přístup do infrastruktury T-MOBILE VH jiným dodavatelům.
  Rozšíření stávajících výpočetních zdrojů, které je předmětem předmětné veřejné zakázky, je nezbytné s ohledem na potřebu snížení zátěže hlavních serverů sloužících pro ostatní provoz externího webu ČNB.
  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) zákona.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance