Veřejná zakázka: Náhrada patrových vzduchotechnik

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 898
Systémové číslo: P22V00000011
Evidenční číslo zadavatele: 21069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.03.2022
Nabídku podat do: 12.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náhrada patrových vzduchotechnik
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 41, 42, 43, 46, 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37 v budově ústředí ČNB a související projekční činnosti.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s úpravou stávajícího integrovaného systému řízení (ISŘ) budovy ČNB realizována určeným poddodavatelem Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., IČO: 078 68 821, se sídlem
Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 – Chodov (dále jen „určený poddodavatel“), který se zavázal, že vybranému dodavateli předmětné zakázky poskytne poddodávku, a to v souladu s prohlášením a nabídkou určeného poddodavatele, které tvoří přílohu č. 7 návrhu smlouvy (viz dále čl. I odst. 1 a odst. 3 písm. k) a l) návrhu smlouvy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky