Public contract: Dodávka 6 ks frankovacích strojů včetně servisu

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 881
System number: P21V00000086
Contracting authority registration number: 21056
Date of commence: 09.11.2021
Tender submit to: 30.11.2021 10:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka 6 ks frankovacích strojů včetně servisu
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem zakázky je dodání, nainstalování a zprovoznění 6 ks frankovacích strojů pro zpracování nižších objemů odchozí pošty, včetně příslušenství, splňující veškeré požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy (Požadavky objednatele na stroj). Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky. Předmětem zakázky je dále poskytování kompletních služeb spojených s kreditováním strojů, dodávky spotřebního materiálu a materiálu potřebného pro frankování a poskytování servisu.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz zejména článek I – Předmět smlouvy a místo plnění a příloha č. 1 – Požadavky objednatele na stroj).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha
 • České Budějovice
 • Plzeň-město
 • Ústí nad Labem
 • Hradec Králové
 • Ostrava-město

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance