Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka 6 ks frankovacích strojů včetně servisu
Odesílatel Dalibor Furch
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2021 15:41:04
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky