Public contract: Speciální pancéřované vozidlo pro přepravu peněz a jiných cenností

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 818
System number: P21V00000023
Contracting authority registration number: 21010
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-015584
Date of commence: 29.04.2021
Tender submit to: 02.06.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Speciální pancéřované vozidlo pro přepravu peněz a jiných cenností
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního pancéřovaného vozidla pro přepravu peněz a jiných cenností, určeného k plnění úkolů zadavatele podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, v technické specifikaci dle přílohy č. 2 ZD (dále jen „vozidlo“). Vozidlo včetně jeho vybavení musí být nové a musí být vyrobeno v roce 2021, přičemž musí splňovat veškeré právní předpisy, homologace a normy platné v České republice pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice (zejména bezpečnostní a ekologické).

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers