Veřejná zakázka: Speciální pancéřované vozidlo pro přepravu peněz a jiných cenností

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 818
Systémové číslo: P21V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 21010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-015584
Datum zahájení: 29.04.2021
Nabídku podat do: 02.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Speciální pancéřované vozidlo pro přepravu peněz a jiných cenností
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního pancéřovaného vozidla pro přepravu peněz a jiných cenností, určeného k plnění úkolů zadavatele podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, v technické specifikaci dle přílohy č. 2 ZD (dále jen „vozidlo“). Vozidlo včetně jeho vybavení musí být nové a musí být vyrobeno v roce 2021, přičemž musí splňovat veškeré právní předpisy, homologace a normy platné v České republice pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice (zejména bezpečnostní a ekologické).

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků