Veřejná zakázka: Restaurování balkónů na budovách ČNB v Brně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 710
Systémové číslo: P20V00000007
Evidenční číslo zadavatele: 20002
Datum zahájení: 20.02.2020
Nabídku podat do: 12.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Restaurování balkónů na budovách ČNB v Brně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení restaurování balkónu Piana nobile ve fasádě domu ČNB v Brně v průčelí Rooseveltovy ulice čp. 20 a restaurování dvojice balkónů na průčelí Rooseveltovy ulice čp. 18 včetně všech souvisejících dodávek a prací (dále jen „dílo“) v souladu s Dokumentací restaurování – Průzkum a záměr restaurování vypracovanou MgA. Robertem Vlasákem akad. sochařem v roce 2019, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy (dále jen „Dokumentace restaurování“), v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen „OPP MMB“), č. j. MMB/0029301/2020/K/zs, ze dne 15. 1. 2020, které tvoří přílohu č. 3 návrhu smlouvy (dále jen „stanovisko OPP MMB“), a v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen „SÚ“), č. j. MCBS/2020/0011251/CHYV, ze dne 22. 1. 2020, který tvoří přílohu č. 7 návrhu smlouvy (dále jen „stanovisko SÚ“). Návrh smlouvy je přílohou č. 1 této poptávky.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz zejména článek I – Předmět a místo plnění).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky