Veřejná zakázka: Realizace změnových požadavků č. 3 projektu SDAT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 652
Systémové číslo: P19V00000025
Evidenční číslo zadavatele: 19023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018457
Datum zahájení: 10.05.2019
Nabídku podat do: 14.05.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace změnových požadavků č. 3 projektu SDAT
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace změnových požadavků pro projekt SDAT (Sběr dat pro potřeby ČNB). Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě vč. příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je realizace změnových požadavků pro projekt SDAT (Sběr dat pro potřeby ČNB). Změnové požadavky budou provedeny jako vyhrazená změna závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky vedené pod názvem „SDAT – Sběr dat pro potřeby České národní banky“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zakázce dne 14. 7. 2016 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky 638435 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 1. 11. 2016 s vybraným dodavatelem NESS Czech s.r.o., se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4, PSČ 148 00 Smlouvu o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat (dále jen „smlouva“). Během realizace smlouvy byly identifikovány požadavky zadavatele na úpravu, doplnění a rozšíření některých funkčních a technických požadavků na předmětný informační systém, které nebyly v době zahájení původního zadávacího řízení známy nebo vznikly jako reakce na nová technická řešení kooperujících informačních systémů. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací původní veřejné zakázky bude zakázka zadána dodavateli NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, Praha 4, PSČ 148 00, IČO: 45786259.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky