Public contract: Realizace změnových požadavků č. 3 projektu SDAT

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 652
System number: P19V00000025
Contracting authority registration number: 19023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-018457
Date of commence: 10.05.2019
Tender submit to: 14.05.2019 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Realizace změnových požadavků č. 3 projektu SDAT
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je realizace změnových požadavků pro projekt SDAT (Sběr dat pro potřeby ČNB). Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě vč. příloh.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Předmětem veřejné zakázky je realizace změnových požadavků pro projekt SDAT (Sběr dat pro potřeby ČNB). Změnové požadavky budou provedeny jako vyhrazená změna závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky vedené pod názvem „SDAT – Sběr dat pro potřeby České národní banky“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zakázce dne 14. 7. 2016 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky 638435 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 1. 11. 2016 s vybraným dodavatelem NESS Czech s.r.o., se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4, PSČ 148 00 Smlouvu o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat (dále jen „smlouva“). Během realizace smlouvy byly identifikovány požadavky zadavatele na úpravu, doplnění a rozšíření některých funkčních a technických požadavků na předmětný informační systém, které nebyly v době zahájení původního zadávacího řízení známy nebo vznikly jako reakce na nová technická řešení kooperujících informačních systémů. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací původní veřejné zakázky bude zakázka zadána dodavateli NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, Praha 4, PSČ 148 00, IČO: 45786259.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance