Veřejná zakázka: Modifikace Informačního Systému ArchIvu - ISAI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 519
Systémové číslo: P18V00000006
Evidenční číslo zadavatele: 18015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.05.2018
Nabídku podat do: 25.05.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modifikace Informačního Systému ArchIvu - ISAI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modifikace dvou modulů Informačního Systému ArchIvu (dále též jako „ISAI“ nebo „IS ISAI“), modifikace uživatelského rozhraní, modifikace datové struktury IS ISAI, migrace části dat do upravené datové struktury a modifikace stávajících vazeb mezi jednotlivými moduly IS ISAI, s případným vývojem nutných nových součástí IS ISAI, a dále podpora a údržba takto modifikovaného IS ISAI v souladu s legislativou vztahující se k oblasti archivnictví a spisové služby.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Zdrojový kód IS ISAI, který tvoří součást zadávací dokumentace (dále též jen „Zdrojový kód“), nelze zpřístupnit způsobem podle § 96 odst. 1 zákona, protože jeho zveřejněním bez dalšího by mohlo dojít k porušení jiného právního předpisu ve smyslu § 218 odst. 3 zákona a ani jej nelze zveřejnit s omezeným přístupem nebo poskytnout prostřednictvím elektronické komunikace (dálkově účinným způsobem), neboť by to vyžadovalo zvláštní programové prostředky, které nemá zadavatel k dispozici ve smyslu § 211 odst. 3 písm. b) a d) zákona. Zadavatel proto přistoupil ke zpřístupnění Zdrojového kódu způsobem podle § 36 odst. 8 zákona a podmínky zpřístupnění této části zadávací dokumentace upravil v bodě 11 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky