Veřejná zakázka: Úpravy bytů na kanceláře v budově ČNB v Plzni

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 400
Systémové číslo: P16V00000077
Evidenční číslo zadavatele: 16036
Počátek běhu lhůt: 24.09.2016
Nabídku podat do: 17.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpravy bytů na kanceláře v budově ČNB v Plzni
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav souvisejících se změnou užívání části stávající budovy územního pracoviště ČNB Husova 10 v Plzni (dále jen „dílo“). Stavebními úpravami se mění využití 3. NP, 4. NP a 5. NP bytové části budovy na kanceláře, a to podle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované firmou DES Praha, která tvoří volně připojenou přílohu č. 3a) návrhu smlouvy (návrh smlouvy je přílohou č. 1 této poptávky), a dále dle cenové tabulky – výkazu výměr (viz příloha č. 2 této poptávky). Součástí předmětu plnění je dále vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR a platných ČSN a EN, vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla, předání dokumentace skutečného provedení 2x v listinné podobě, dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích dotčených orgánů a organizací a zajištění kolaudačního souhlasu.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky