Veřejná zakázka: Zprostředkování prodeje nemovitosti ČNB, Náprstkova 6, Praha 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 376
Systémové číslo: P16V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 16038
Počátek běhu lhůt: 05.07.2016
Nabídku podat do: 18.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zprostředkování prodeje nemovitosti ČNB, Náprstkova 6, Praha 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytnutí služby zprostředkování prodeje níže uvedených nemovitostí, kdy bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy.
Předmětem prodeje jsou tyto nemovitosti:

• stavební parcela, č. parc. 235 o výměře 705 m2 – zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 274, na parc. 235 o výměře 705 m2, způsob využití – objekt k bydlení,

to vše v k.ú. Staré Město, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 557 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky