Public contract: Zprostředkování prodeje nemovitosti ČNB, Náprstkova 6, Praha 1

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 376
System number: P16V00000053
Contracting authority registration number: 16038
Date of start: 05.07.2016
Tender submit to: 18.07.2016 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zprostředkování prodeje nemovitosti ČNB, Náprstkova 6, Praha 1
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem zakázky je poskytnutí služby zprostředkování prodeje níže uvedených nemovitostí, kdy bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy.
Předmětem prodeje jsou tyto nemovitosti:

• stavební parcela, č. parc. 235 o výměře 705 m2 – zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 274, na parc. 235 o výměře 705 m2, způsob využití – objekt k bydlení,

to vše v k.ú. Staré Město, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 557 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance