Veřejná zakázka: Projekt finančního vzdělávání ČNB 2015/2016 – návrh a vytvoření nového webového portálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 288
Systémové číslo: P15V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 15042
Počátek běhu lhůt: 01.07.2015
Nabídku podat do: 14.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt finančního vzdělávání ČNB 2015/2016 – návrh a vytvoření nového webového portálu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této poptávky je návrh a vytvoření nové podoby webového portálu ČNB (dále také jako „webový portál“) včetně návrhu dynamických aplikací pro „Projekt finančního vzdělávání ČNB 2015/2016“ (dále také jako „projekt“), jehož účelem je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech správy osobních a rodinných financí. Návrh webového portálu musí zohlednit hlavní cíle projektu uvedené v příloze č. 3 této poptávky a musí respektovat náležitosti logomanuálu dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této poptávky.

Předmětem veřejné zakázky jsou také případné návrhy budoucích úprav webového portálu dle požadavků zadavatele a úpravy textů (copywrite). Součástí předmětu veřejné zakázky není zajištění mediální kampaně a souvisejících komunikačních aktivit. Tato část projektu bude realizována v samostatné veřejné zakázce.

Podrobný popis předmětu plnění se nachází v příloze č. 1 této poptávky - Návrhu smlouvy a jeho přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky