Veřejná zakázka: Řešení pro výměnu a bezpečnostní kontrolu souborů a poskytování podpory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1086
Systémové číslo: P24V00000043
Evidenční číslo zadavatele: 24022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-029444
Datum zahájení: 28.06.2024
Nabídku podat do: 12.08.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řešení pro výměnu a bezpečnostní kontrolu souborů a poskytování podpory
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci provozu zadavatele dochází ve větším množství k pravidelným i nepravidelným elektronickým výměnám souborů. S ohledem na vysoké riziko přenosu nežádoucího kódu v rámci této komunikace je zadavatel nucen provádět důkladnou kontrolu takto přenášených souborů. V současné době jsou kontroly prováděny různě na různých vektorech přenosu. Vzhledem ke špatné udržovatelnosti a spravovatelnosti samostatných řešení hledá zadavatel nové řešení, které bude kontrolu centralizovat a umožní flexibilitu při kontrole nově vzniklých vektorů (dále jen „řešení“).

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace HW a SW prostředků pro realizaci řešení v režimu vysoké dostupnosti ve 2 lokalitách zadavatele.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění podpory řešení od výrobce a poskytování servisní podpory dodavatelem a dále poskytování servisních prací, konzultací a budoucí rozvoj řešení dodavatelem na základě potřeby zadavatele.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy