Veřejná zakázka: Rekonstrukce hlavního rozvodu vody v suterénu objektu Hradec Králové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1078
Systémové číslo: P24V00000035
Evidenční číslo zadavatele: 24021
Datum zahájení: 23.05.2024
Nabídku podat do: 18.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce hlavního rozvodu vody v suterénu objektu Hradec Králové
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce spodního rozvodu vody studené, teplé a cirkulace v budově ČNB, včetně přípomocných stavebních prací nezbytných k řádnému provádění a dokončení díla (např. provádění prostupů, požárních ucpávek, demontáže a montáže sádrokartonových konstrukcí). Rekonstrukce spočívá v demontáži stávajícího potrubí provedeného z ocelového pozinkovaného potrubí a jeho nahrazení novým potrubím – studená voda – pozinkované potrubí a teplá voda a cirkulace – plastové potrubí. Potrubí bude vedeno stávajícími trasami a po stávajících závěsech. Dílo bude provedeno dle původní dokumentace a dle předaného výkazu výměr. Při provádění prací budou plněny všechny požadavky plynoucí z platných předpisů, ČSN a EN.

Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy, zejména v příloze č. 3 návrhu smlouvy, a v příloze č. 3 poptávky – cenové tabulce – výkazu výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy