Veřejná zakázka: Obnova výtahu TOV 800 v budově ČNB Ostrava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1058
Systémové číslo: P24V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 24013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.03.2024
Nabídku podat do: 17.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova výtahu TOV 800 v budově ČNB Ostrava
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení demontáže stávajícího trakčního osobonákladního výtahu a následné dodávky a montáže nového trakčního osobonákladního výtahu o nosnosti minimálně 800 kg v budově ČNB Ostrava, včetně nezbytných stavebních úprav, a to v souladu s přílohou č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele, přílohou č. 2 smlouvy – Technická specifikace dodávaného výtahu, přílohou č. 3 smlouvy – Cenová tabulka a za podmínek dále stanovených ve smlouvě.

Součástí plnění je dále závazek zhotovitele provádět po dobu záruky:
a) pravidelné profylaktické prohlídky výtahu včetně čistění a mazání výtahu;
b) odborné prohlídky výtahu v rozsahu dle platných ČSN a EN a předpisů;
c) odborné zkoušky výtahu v rozsahu dle platných ČSN a EN a předpisů;
d) vyproštění osob z výtahu v případě závady a
e) mimozáruční opravy.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy