Public contract: Výměna vstupních portálů v budově ČNB Rooseveltova 20, Brno

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1013
System number: P23V00000052
Contracting authority registration number: 23041
Date of commence: 01.09.2023
Tender submit to: 20.09.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výměna vstupních portálů v budově ČNB Rooseveltova 20, Brno
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této zakázky je závazek zhotovitele provést pro objednatele výměnu dvou stávajících vstupních portálů s automatickými dveřmi včetně jejich ovládání a přípravy pro napojení na systém EPS v budově ČNB, Rooseveltova 20, Brno, podle požadavků objednatele na nové řešení vstupních portálů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této poptávky, technické a materiálové vybavenosti dveří vstupního portálu a návrhu výkresové dokumentace nového stavu zpracované společností Raccoon s.r.o., a dále dle PBŘ zpracované Ing. Jiřím Mockem, které tvoří přílohy č. 4 a 5 návrhu smlouvy, a cenové tabulky, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Nové vstupní portály musí respektovat stávající stavební otvor bez dalších stavebních zásahů. Bližší technický popis je uveden v přílohách č. 3, 4 a 5 návrhu smlouvy. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance